W życiu każdego człowieka codziennie dochodzi do kontaktów z prawem. Często nawet nie jesteśmy świadomi tego, że nasze działanie zostało opisane na kartach poszczególnych ustaw i rozporządzeń. Do czasu, kiedy nie wchodzimy w konflikt z tym prawem ani nie musimy znać podstaw naszych uprawnień, nie potrzebujemy szerokich wiadomości z tego zakresu. Czasami jednak trzeba będzie wykorzystywać teksty artykułów w praktyce. W tym wypadku samodzielne szukanie informacji nie wchodzi w grę. Prawo jest zbyt skomplikowane by osoba całkowicie z nim niezwiązana była w stanie rozsądnie korzystać z przepisów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wtedy skorzystanie z pomocy prawnej.

Bezpłatne punkty pomocy prawnej

Osoby, które potrzebują pomocy prawnej mogą w pierwszej kolejności skorzystać z bezpłatnych punktów pomocy prawnej. Warunkiem jednak by taką pomoc uzyskać jest odpowiedni poziom materialny. Do takiej pomocy uprawnione są osoby, których nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Przed udzieleniem pomocy najczęściej podpisuje się stosowne oświadczenie. Wyżej wymienione osoby mogą więc udać się na Wydział Prawa wyższej uczelni, gdzie działają studenckie poradnie prawne. Pomocy udzielają tam studenci, jednak pod okiem pracowników naukowych specjalizujących się w konkretnych gałęziach prawa. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z punktów bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez organizacje społeczne i poszczególnych przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy świadczą taką pomoc pro bono. Listę takich punktów najczęściej można otrzymać w Urzędzie Miasta.

Inne możliwości uzyskania pomocy prawnej

Oczywiście można także uzyskać płatną pomoc prawną. Zasadniczo do dyspozycji są dwie możliwości. Są to kancelarie adwokackie i radcowskie. Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni posiadają takie same kompetencje w zakresie poradnictwa prawnego. Stereotyp, według którego adwokat jest właściwy do spraw karnych, a radca prawny- cywilnych i administracyjnych już dawno odszedł w niepamięć. Z pewnością każdy szukający pomocy prawnej znajdzie ją u reprezentantów tych zawodów prawniczych.